Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zawiadomienie
W dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
23.07.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
23.06.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
02.06.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
05.05.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
26.04.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
23.03.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 14.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
12.02.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 15 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
08.01.2021 więcej
Zawiadomienie
W dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
21.12.2020 więcej
Zawiadomienie
W dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
24.11.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się