Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja
W dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
13.02.2020 więcej
Zawiadomienie
W dniu 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
30.12.2019 więcej
Zawiadomienie
W dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
17.12.2019 więcej
Zawiadomienie
W dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
06.12.2019 więcej
Zawiadomienie
W dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie
się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy Jasło
przy ul. Słowackiego 4.
15.11.2019 więcej
Zawiadomienie
W dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
25.09.2019 więcej
Zawiadomienie
XIV Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się 2 września 2019 r.
(poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy ul.
Słowackiego 4
28.08.2019 więcej
Zawiadomienie
W dniu 9 sierpnia (piątek) 2019 r. o godzinie 14:00 w Domu
Ludowym w Bierówce odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
06.08.2019 więcej
Zawiadomienie
W dniu 25 lipca (czwartek) 2019 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie
Gminy Jasło przy ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady
Gminy Jasło
22.07.2019 więcej
Zawiadomienie
W dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
19.06.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się