Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 listopada
2019 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy
Jasło na 2020 rok
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia
2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. w związku
ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków
między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 grudnia
2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie
Jasło za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split
payment)
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. w związku
ze zmianą wielkości dotacji i przeniesieniem planu wydatków
między paragrafami
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 grudnia
2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. w związku
ze zmianą wielkości dotacji i przeniesieniem planu wydatków
między paragrafami
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 grudnia
2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warzycach w
przypadku jego nieobecności
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 grudnia
2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Jareniówce w przypadku jego nieobecności
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 grudnia
2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Macieja Rejtana w Opaciu w
przypadku jego nieobecności
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 grudnia
2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wincentego Witosa w
Osobnicy w przypadku jego nieobecności
25.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 10 grudnia
2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w
Szebniach w przypadku nieobecności
25.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się