Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 24 maja 2019
r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania
strat w budynkach i budowlach będących własnością Gminy
Jasło powstałych w skutek deszczu w dniu 21,22,23,24 maja 2019
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 24 maja 2019
r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania
strat na drogach będących własnością Gminy Jasło
powstałych w skutek gwałtownych opadów deszczu w dniu
21,22,23,24 maja 2019 r.
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 maja 2019
r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 maja 2019
r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 maja 2019
r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Trzcinicy
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 kwietnia
2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. w związku
ze zmianą wielkości dotacji
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia w
sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 17 kwietnia
2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. w związku
ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków
między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 kwietnia
2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Jasło
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 kwietnia
2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi
informatycznej w wyborach do parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
09.07.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się