Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 55/2017
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 grudnia 2017
r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego
dyżuru Wójta Gminy Jasło
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 54/2017
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. w związku
ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków
między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy ogólnej
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 52/2017
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 14 listopada
2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 51/2017
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 14 listopada
2017 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej
Gminy Jasło na 2018 rok
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 49/2017
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 10 listopada
2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. w związku
ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu
wydatków między paragrafami
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 48/2017
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 7 listopada
2017 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 47/2017
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Jasło z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad
opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na
wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Jasło
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 46/2017
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 19
pażdziernika 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017
r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu
wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy
budżetowej
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 44/2017
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 września
2017 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 43/2017
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 września
2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w
zamain za świeto przypadające w wolną sobotę dla pracowników
Urzedu Gminy Jasło
05.01.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się