Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I o wynikach
wyborów samorządowych w gminie Jasło - wyciąg
26.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego
19.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 2
października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 2
października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 2
października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na
radnych
02.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1
października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
02.10.2018 więcej
Informacja GKW w Jaśle
Informacja GKW w Jaśle dot. losowania numerów list kandydatów
na radnych
01.10.2018 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 25 września 2018 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 25 września
2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do komisji wyborczych oraz o terminie losowania w
komisjach wyborczych
25.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 18 września 2018 roku
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 18 września 2018 roku
20.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się