Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie nr 161/2019
Postanowienie nr 161/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 16 w gminie Jasło
23.05.2019 więcej
Postanowienie nr 130/2019
POSTANOWIENIE nr 130/2019 Komisarza Wyborczego I w Krośnie z
dnia 9 maja 2019 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
10.05.2019 więcej
Postanowienie nr 125/2019
Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 25 kwietnia 2019 roku
29.04.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia
2019 r.
26.04.2019 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 kwietnia 2019 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 kwietnia
2019 r.
26.04.2019 więcej
Postanowienie nr 118/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Postanowienie nr 118/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia
8 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 więcej
Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jasło na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
26.04.2019 więcej
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI
WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
26.04.2019 więcej
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji)
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
(po aktualizacji)
26.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się