Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-11 09:59:36  Wioletta Władyka

Pole category_id zmieniło wartość z '14624' na '18096'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1462418096
2019-05-13 12:39:42  Ewelina Gliwa

Pole short zmieniło wartość z 'Według danych z dnia 31.12.2016 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło wynosi 16 606' na 'Według danych z dnia 31.12.2018 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło wynosi 16 538.'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Według danych z&nbsp;dnia <strong>31.12.2016 r.</strong> liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło</p> <p style="text-align: justify;"> wynosi <strong>16&nbsp;606, </strong>&nbsp;w&nbsp;sołectwach:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Bier&oacute;wka</strong>- powierzchnia sołectwa - 623 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 564. Sołtys: J&oacute;zef Feliks</li> <li> <strong>Brzyście</strong>- powierzchnia sołectwa - 197 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 389. Sołtys: Marek Byczek</li> <li> <strong>Chrząst&oacute;wka</strong>- powierzchnia sołectwa - 340 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 316. Sołtys: Bożena Macek Lubaś</li> <li> <strong>Gorajowice</strong>- powierzchnia sołectwa - 120 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 322. Sołtys: Andrzej Ostalecki</li> <li> <strong>Jareni&oacute;wka</strong>- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 757. Sołtys: Eugeniusz Kołodziej</li> <li> <strong>Kowalowy</strong>- powierzchnia sołectwa - 243 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 522. Sołtys: Tadeusz Wolski</li> <li> <strong>Łaski - Sobni&oacute;w</strong>- powierzchnia sołectwa - 405, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 984. Sołtys: Marian Jarecki</li> <li> <strong>Niepla</strong>- powierzchnia sołectwa - 714 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 572. Sołtys: Andrzej Grzebień</li> <li> <strong>Niegłowice</strong>- powierzchnia sołectwa - 237 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 944. Sołtys: Krzysztof Pszczoła</li> <li> <strong>Opacie</strong>- powierzchnia sołectwa - 223 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 568. Sołtys: Marek Marcisz</li> <li> <strong>Osobnica</strong>- powierzchnia sołectwa - 2 474 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 3 611. Sołtys: Wincenty Ochwat</li> <li> <strong>Szebnie</strong>- powierzchnia sołectwa - 541 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 986. Sołtys: Rafał Czekalski</li> <li> <strong>Trzcinica</strong>- powierzchnia sołectwa - 1 087 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 2 371. Sołtys: Jerzy Żurowski</li> <li> <strong>Warzyce</strong>- powierzchnia sołectwa - 803 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 1 706. Sołtys: Aleksandra Błasik</li> <li> <strong>Wolica</strong>- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 820. Sołtys: Krzysztof Myśliwiec</li> <li> <strong>Zimna Woda</strong>- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 399. Sołtys: Piotr Wyderka</li> <li> <strong>Ż&oacute;łk&oacute;w</strong>- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 775. Sołtys: Zbigniew Czarnecki</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Według danych z&nbsp;dnia <strong>31.12.2018 r.</strong> liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło</p> <p style="text-align: justify;"> wynosi <strong>16 538, </strong>&nbsp;w&nbsp;sołectwach:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong>Bier&oacute;wka</strong>- powierzchnia sołectwa - 623 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 573. Sołtys: Klaudia Hołowicka</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Brzyście</strong>- powierzchnia sołectwa - 197 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 394. Sołtys: Marek Byczek</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Chrząst&oacute;wka</strong>- powierzchnia sołectwa - 340 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 316. Sołtys: Agata Bielecka</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Gorajowice</strong>- powierzchnia sołectwa - 120 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 335. Sołtys: Dariusz Majewski</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Jareni&oacute;wka</strong>- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 752. Sołtys: Eugeniusz Kołodziej</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Kowalowy</strong>- powierzchnia sołectwa - 243 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 534. Sołtys: Rafał Gorczyca</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Łaski - Sobni&oacute;w</strong>- powierzchnia sołectwa - 405, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 990. Sołtys: Mieczysław Baran</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Niepla</strong>- powierzchnia sołectwa - 714 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 568. Sołtys: Andrzej Grzebień</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Niegłowice</strong>- powierzchnia sołectwa - 237 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 946. Sołtys: Krzysztof Pszczoła</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Opacie</strong>- powierzchnia sołectwa - 223 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 576. Sołtys: Stanisław Witalis</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Osobnica</strong>- powierzchnia sołectwa - 2 474 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 3 598. Sołtys: Jerzy Przybyła</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Szebnie</strong>- powierzchnia sołectwa - 541 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 968. Sołtys: Rafał Czekalski</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Trzcinica</strong>- powierzchnia sołectwa - 1 087 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 2 339. Sołtys: Jerzy Żurowski</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Warzyce</strong>- powierzchnia sołectwa - 803 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 1 661. Sołtys: Edward Owsiak</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Wolica</strong>- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 827. Sołtys: Krzysztof Myśliwiec</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Zimna Woda</strong>- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 406. Sołtys: Piotr Wyderka</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Ż&oacute;łk&oacute;w</strong>- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba os&oacute;b zameldowanych na pobyt stały - 755. Sołtys: Zbigniew Czarnecki</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWedług danych z dnia 31.12.2016 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło wynosi 16 606Według danych z dnia 31.12.2018 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło wynosi 16 538.
full

Według danych z dnia 31.12.2016 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło

wynosi 16 606,  w sołectwach:

 

 • Bierówka- powierzchnia sołectwa - 623 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 564. Sołtys: Józef Feliks
 • Brzyście- powierzchnia sołectwa - 197 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 389. Sołtys: Marek Byczek
 • Chrząstówka- powierzchnia sołectwa - 340 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 316. Sołtys: Bożena Macek Lubaś
 • Gorajowice- powierzchnia sołectwa - 120 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 322. Sołtys: Andrzej Ostalecki
 • Jareniówka- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 757. Sołtys: Eugeniusz Kołodziej
 • Kowalowy- powierzchnia sołectwa - 243 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 522. Sołtys: Tadeusz Wolski
 • Łaski - Sobniów- powierzchnia sołectwa - 405, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 984. Sołtys: Marian Jarecki
 • Niepla- powierzchnia sołectwa - 714 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 572. Sołtys: Andrzej Grzebień
 • Niegłowice- powierzchnia sołectwa - 237 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 944. Sołtys: Krzysztof Pszczoła
 • Opacie- powierzchnia sołectwa - 223 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 568. Sołtys: Marek Marcisz
 • Osobnica- powierzchnia sołectwa - 2 474 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 3 611. Sołtys: Wincenty Ochwat
 • Szebnie- powierzchnia sołectwa - 541 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 986. Sołtys: Rafał Czekalski
 • Trzcinica- powierzchnia sołectwa - 1 087 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 2 371. Sołtys: Jerzy Żurowski
 • Warzyce- powierzchnia sołectwa - 803 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 1 706. Sołtys: Aleksandra Błasik
 • Wolica- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 820. Sołtys: Krzysztof Myśliwiec
 • Zimna Woda- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 399. Sołtys: Piotr Wyderka
 • Żółków- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 775. Sołtys: Zbigniew Czarnecki

 

 

Według danych z dnia 31.12.2018 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło

wynosi 16 538,  w sołectwach:

 

 • Bierówka- powierzchnia sołectwa - 623 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 573. Sołtys: Klaudia Hołowicka
 • Brzyście- powierzchnia sołectwa - 197 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 394. Sołtys: Marek Byczek
 • Chrząstówka- powierzchnia sołectwa - 340 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 316. Sołtys: Agata Bielecka
 • Gorajowice- powierzchnia sołectwa - 120 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 335. Sołtys: Dariusz Majewski
 • Jareniówka- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 752. Sołtys: Eugeniusz Kołodziej
 • Kowalowy- powierzchnia sołectwa - 243 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 534. Sołtys: Rafał Gorczyca
 • Łaski - Sobniów- powierzchnia sołectwa - 405, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 990. Sołtys: Mieczysław Baran
 • Niepla- powierzchnia sołectwa - 714 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 568. Sołtys: Andrzej Grzebień
 • Niegłowice- powierzchnia sołectwa - 237 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 946. Sołtys: Krzysztof Pszczoła
 • Opacie- powierzchnia sołectwa - 223 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 576. Sołtys: Stanisław Witalis
 • Osobnica- powierzchnia sołectwa - 2 474 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 3 598. Sołtys: Jerzy Przybyła
 • Szebnie- powierzchnia sołectwa - 541 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 968. Sołtys: Rafał Czekalski
 • Trzcinica- powierzchnia sołectwa - 1 087 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 2 339. Sołtys: Jerzy Żurowski
 • Warzyce- powierzchnia sołectwa - 803 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 1 661. Sołtys: Edward Owsiak
 • Wolica- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 827. Sołtys: Krzysztof Myśliwiec
 • Zimna Woda- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 406. Sołtys: Piotr Wyderka
 • Żółków- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 755. Sołtys: Zbigniew Czarnecki

 

 

2017-01-11 09:19:58  Wioletta Władyka

Utworzono artykuł 74847 o nazwie 'Statystyka osób zameldowanych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste74847
user_idpuste313847
resource_idpuste288
namepusteStatystyka osób zameldowanych
category_idpuste14624
language_idpuste1
shortpusteWedług danych z dnia 31.12.2016 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło wynosi 16 606
fullpuste

Według danych z dnia 31.12.2016 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło

wynosi 16 606,  w sołectwach:

 

 • Bierówka- powierzchnia sołectwa - 623 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 564. Sołtys: Józef Feliks
 • Brzyście- powierzchnia sołectwa - 197 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 389. Sołtys: Marek Byczek
 • Chrząstówka- powierzchnia sołectwa - 340 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 316. Sołtys: Bożena Macek Lubaś
 • Gorajowice- powierzchnia sołectwa - 120 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 322. Sołtys: Andrzej Ostalecki
 • Jareniówka- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 757. Sołtys: Eugeniusz Kołodziej
 • Kowalowy- powierzchnia sołectwa - 243 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 522. Sołtys: Tadeusz Wolski
 • Łaski - Sobniów- powierzchnia sołectwa - 405, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 984. Sołtys: Marian Jarecki
 • Niepla- powierzchnia sołectwa - 714 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 572. Sołtys: Andrzej Grzebień
 • Niegłowice- powierzchnia sołectwa - 237 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 944. Sołtys: Krzysztof Pszczoła
 • Opacie- powierzchnia sołectwa - 223 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 568. Sołtys: Marek Marcisz
 • Osobnica- powierzchnia sołectwa - 2 474 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 3 611. Sołtys: Wincenty Ochwat
 • Szebnie- powierzchnia sołectwa - 541 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 986. Sołtys: Rafał Czekalski
 • Trzcinica- powierzchnia sołectwa - 1 087 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 2 371. Sołtys: Jerzy Żurowski
 • Warzyce- powierzchnia sołectwa - 803 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 1 706. Sołtys: Aleksandra Błasik
 • Wolica- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 820. Sołtys: Krzysztof Myśliwiec
 • Zimna Woda- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 399. Sołtys: Piotr Wyderka
 • Żółków- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 775. Sołtys: Zbigniew Czarnecki

 

 

publishfrompuste2017-01-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatystyka-osob-zameldowanych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się