Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-10 09:00:53  Edyta Hłyń

Utworzono artykuł 74548 o nazwie 'Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste74548
user_idpuste1752873
resource_idpuste288
namepusteUchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
category_idpuste18002
language_idpuste1
shortpusteUchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015 - 2020
fullpuste

Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015 - 2020

publishfrompuste2017-01-10 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwala-nr-xvii-112-2015-rady-gminy-jaslo-z-dnia-30-grudnia-2015-r
2017-01-10 09:00:54  Edyta Hłyń

Załączono plik 204627

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743778
user_idpuste1752873
fobject_idpuste204627
resource_idpuste288
modelpusteArticle
foreign_idpuste74548
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się