Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała NR XII/88/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/88/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jasło oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/87/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/87/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i
zasad korzystania z tych obiektów
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/86/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/86/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Niegłowicach
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/85/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/85/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/84/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/84/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zasad ustalenia diet Sołtysom w Gminie Jasło
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/83/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/83/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/82/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/82/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2019 r.
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/81/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/81/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/80/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/80/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
na realizację zadania własnego Powiatu
31.07.2019 więcej
Uchwała NR XII/79/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwała NR XII/79/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2019 r.
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego powiatu
31.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się