Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XIX/148/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/148/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/147/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/147/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/146/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/146/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/145/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/145/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata
2020-2022 – „Program szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie dla osób po 65 roku życia”
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/144/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/144/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/143/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/143/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Trzcinicy
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/142/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/142/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
miejscowości Opacie
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/141/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/141/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we
wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/140/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/140/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we
wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
20.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX/139/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XIX/139/2019 RADY GMINY JASŁO z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we
wsi Opacie stanowiącej własność Gminy Jasło
20.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się