Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała NR LVII/345/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwała NR LVII/345/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2017r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2018 rok
05.01.2018 więcej
Uchwała NR LVII/344/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwała NR LVII/344/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2017r.w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejsko
- Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jaśle
05.01.2018 więcej
Uchwała NR LVII/343/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwała NR LVII/343/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z
pzreznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej
spółki za 2016 rok.
05.01.2018 więcej
Uchwała NR LVII/342/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwała NR LVII/342/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasło na lata 2017-2020
05.01.2018 więcej
Uchwała NR LVII/341/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwała NR LVII/341/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok
2017
05.01.2018 więcej
Uchwała NR LVI/340/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017 r.
Uchwała NR LVI/340/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Osobnicy
03.01.2018 więcej
Uchwała NR LVI/339/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017 r.
Uchwała NR LVI/339/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wolicy
03.01.2018 więcej
Uchwała NR LVI/338/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017 r.
Uchwała NR LVI/338/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017
r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania
narkomanii na 2018 rok
03.01.2018 więcej
Uchwała NR LVI/337/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017 r.
Uchwała NR LVI/337/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017
r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
03.01.2018 więcej
Uchwała NR LVI/336/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017 r.
Uchwała NR LVI/336/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 grudnia 2017
r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/287/2017 Rady Gminy Jasło z
dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
03.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się