Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLVIII/341/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
Uchwała Nr XLVIII/341/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010
r.
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/340/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
Uchwała Nr XLVIII/340/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jasło
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi (...)
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/339/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
Uchwała Nr XLVIII/339/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 (...)
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/338/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
Uchwała Nr XLVIII/338/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Jasło,
które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/337/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
Uchwała Nr XLVIII/337/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/336/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.12.2009r.
Uchwała Nr XLVII/336/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.12.2009r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/335/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r.
Uchwała Nr XLVI/335/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r. w
sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/334/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r.
Uchwała Nr XLVI/334/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na
2009 r.
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/333/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r
Uchwała Nr XLV/333/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
02.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/332/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r.
Uchwała Nr XLV/332/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w
sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 r
02.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się