Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006r.
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006 r. w
sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków na 2007 rok
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006r. w
sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLIX/286 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006
Uchwała Nr XLIX/286 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006, w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
zaciągniętych pożyczek i kredytów
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLIX/284 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006
Uchwała Nr XLIX/284 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006, w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/282/2006
Uchwała Nr XLVIII/282/2006 w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/280/2006
Uchwała Nr XLVIII/280/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 17
października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
gminy Miejskiej Jasło
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/279/2006
Uchwała Nr XLVIII/279/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 17
października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Jasielskiemu
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/278/2006
Uchwała Nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 17
października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Jasielskiego
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/277 Rady Gminy Jasło z dnia 17.10.2006
Uchwała Nr XLVIII/277 Rady Gminy Jasło z dnia 17.10.2006, w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
08.03.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/276/2006
Uchwała Nr XLVII/276/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września
2006 r. w sprawie porozumienia o współpracy przy realizacji
projektu pn."MŁODZIEŻ RAZEM-SPOTKANIA MłODYCH ARTYSTÓW
KULTURY POGRANICZA"
08.03.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się