Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXIII/141/2004
Uchwała Nr XXIII/141/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2004 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Jasło
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/140/2004
Uchwała Nr XXIV/140/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2004 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają wraz z upływem 2004 roku
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/139/2004
Uchwała Nr XXIV/139/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIII/138/2004
Uchwała Nr XXIII/138/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia
2004 r. w sprawie: zmian w składzie Stałych Komisji Rady.
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIII/137/2004
Uchwała Nr XXIII/137/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia
2004 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru
informacji w sprawie podatku leśnego.
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIII/136/2004
Uchwała Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia
2004 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru
informacji w sprawie podatku rolnego.
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIII/135/2004
Uchwała Nr XXIII/135/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia
2004 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIII/134/2004
Uchwała Nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia
2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
posiadania psów, terminu płatności i sposobów jego pobierania
na terenie Gminy Jasło.
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXIII/133/2004
Uchwała Nr XXIII/133/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia
2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Jasło.
13.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXII/132/2004
Uchwała Nr XXII/132/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 15 listopada
2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
we wsi Jareniówka
13.03.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się