2017-01-12

Szkoły

Szkoła Podstawowa w Jareniówce

Dyrektor - Jerzy Szetlak

adres - Jareniówka, 38-200 Jasło

tel. 134464600

 

Szkoła Podstawowa w Trzcinicy

Dyrektor - Renata Lechowska

adres - Trzcinica, 38-207 Przysieki

tel. 134429022

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy

Dyrektor - Antoni Wydro

adres - Osobnica, 38-241 Osobnica

tel. 134427024

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy

Dyrektor - Elżbieta Ochwat

adres - Osobnica, 38-241 Osobnica

tel. 134427078

 

Szkoła Podstawowa w Opaciu

Dyrektor - Ewa Marchewka

adres - Opacie, 38-200Jasło

tel. 134467201

 

Szkoła Podstawowa  w Warzycach

Dyrektor - Piotr Ochwat

adres - Warzyce, 38-200 Jasło

tel. 134468805

 

Szkoła Podstawowa w Szebniach

Dyrektor - Paweł Rozmus

adres - Szebnie, 38-203 Szebnie

tel. 134428095

 

Szkoła Podstawowa w Niepli

Dyrektor - Maria Łabusińska

adres - Niepla, 38-203 Szebnie

tel. 134428545

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się