2017-01-11

Statystyka osób zameldowanych

Według danych z dnia 31.12.2018 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło

wynosi 16 538,  w sołectwach:

 

 • Bierówka- powierzchnia sołectwa - 623 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 573. Sołtys: Klaudia Hołowicka
 • Brzyście- powierzchnia sołectwa - 197 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 394. Sołtys: Marek Byczek
 • Chrząstówka- powierzchnia sołectwa - 340 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 316. Sołtys: Agata Bielecka
 • Gorajowice- powierzchnia sołectwa - 120 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 335. Sołtys: Dariusz Majewski
 • Jareniówka- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 752. Sołtys: Eugeniusz Kołodziej
 • Kowalowy- powierzchnia sołectwa - 243 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 534. Sołtys: Rafał Gorczyca
 • Łaski - Sobniów- powierzchnia sołectwa - 405, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 990. Sołtys: Mieczysław Baran
 • Niepla- powierzchnia sołectwa - 714 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 568. Sołtys: Andrzej Grzebień
 • Niegłowice- powierzchnia sołectwa - 237 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 946. Sołtys: Krzysztof Pszczoła
 • Opacie- powierzchnia sołectwa - 223 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 576. Sołtys: Stanisław Witalis
 • Osobnica- powierzchnia sołectwa - 2 474 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 3 598. Sołtys: Jerzy Przybyła
 • Szebnie- powierzchnia sołectwa - 541 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 968. Sołtys: Rafał Czekalski
 • Trzcinica- powierzchnia sołectwa - 1 087 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 2 339. Sołtys: Jerzy Żurowski
 • Warzyce- powierzchnia sołectwa - 803 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 1 661. Sołtys: Edward Owsiak
 • Wolica- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 827. Sołtys: Krzysztof Myśliwiec
 • Zimna Woda- powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 406. Sołtys: Piotr Wyderka
 • Żółków- powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 755. Sołtys: Zbigniew Czarnecki

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się