Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 72,20 m2
i gospodarczym o pow. 70,40 m2 oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów jako działka nr ewid. dz. 145/2 oraz nieruchomości
niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako
działki nr ewid. dz. 146 i 148/2 położonych we wsi Bierówka o
łącznej powierzchni 0,1885 ha, stanowiących współwłasność
Gminy Jasło w udziale wynoszącym 8/16.
02.07.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 9426 pow. 1,1298 ha, położonej we wsi Osobnica
15.03.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność
Gminy Jasło w udziale wynoszącym 8/16 oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów jako działka nr ewid. dz. 709/4 o pow. 0,4170
ha, położonej we wsi Bierówka
26.08.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
stanowiącej współwłasność Gminy Jasło w udziale 8/16
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid.
145/2 i działek niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji
gruntów jako działki nr ewid. dz. 146 i 148/2 położonej we
wsi Bierówka o łącznej powierzchni 0,1885 ha
26.08.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 1081/1 pow. 0,8440 ha, położonej we wsi Szebnie
06.08.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 1594/2 pow. 0,0730 hz, położonej we wsi Osobnica
23.06.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 285/4 pow. 0,1115 ha, położonej we wsi Opacie
23.06.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 291/2 pow. 0,4191 ha, położonej we wsi Opacie
23.06.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 113/4 pow. 0,5330 ha, położonej we wsi Osobnica
23.06.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 689/2 pow. 0,1013 ha, położonej we wsi Szebnie
04.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się