Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze podinspektor w
Referacie Organizacyjno-Społecznym i Oświaty
04.08.2020 więcej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w
Referacie Organizacyjno-Społecznym i Oświaty
04.08.2020 więcej
Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Jasło ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko
urzędnicze - Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Urzędzie Gminy Jasło
28.07.2020 więcej
Nabór na stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Jasło: Inspektor ds. realizacji projektu "Sieć
Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło" pełniącego funkcję
kierownika Klubów Seniora
05.03.2020 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
30.04.2019 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze - inspektor
08.02.2019 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze - Inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i
Infrastruktury
10.10.2018 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze - inspektor w Referacie Administracyjno -
Gospodarczym i Ochrony Środowiska
27.09.2018 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych
25.06.2018 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie
Oświaty
11.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się