Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
09.07.2021 więcej
Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle
08.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6
lipca 2021 r.
07.07.2021 więcej
Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle
02.07.2021 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Jasło o przyznanych dotacjach dla
klubów sportowych
11.06.2021 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie jego realizacji: "Świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej"
20.05.2021 więcej
Ogłoszenie
Nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z
zakresu kultury fizycznej i sportu w miejscowości Niegłowice
17.05.2021 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na
jednego ucznia na 2021 r.
08.04.2021 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Jasło o przyznanych dotacjach dla
klubów sportowych
22.02.2021 więcej
Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych
Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych
11.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się