Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 6/127/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę Jasło w projekcie uchwały
budżetowej na 2021 rok
07.01.2021 więcej
Uchwała Nr 6/50/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2021-2024
07.01.2021 więcej
Uchwała nr 6/49/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Uchwała nr 6/49/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Jasło, wynikającej z planowanych zaciągniętych zobowiązań
04.02.2020 więcej
Uchwała nr 6/48/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Uchwała nr 6/48/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę Jasło w uchwale budżetowej na 2020
rok
04.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XX/151/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 8 stycznia 2020 r.
UCHWAŁA NR XX/151/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 8 stycznia
2020 r. Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2020 r.
17.01.2020 więcej
Uchwała nr 6/114/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Uchwała nr 6/114/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę Jasło w projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok
30.12.2019 więcej
Uchwała nr 6/47/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Uchwała nr 6/47/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2020-2023
30.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się