Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Jasło zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Jasło zmieniająca uchwałę
w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015
r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015
r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 r.
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 31 marca 2015 r.
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Jasło zmieniająca uchwałę
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło
do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Jasło"
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r.
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w
Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r.
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jasło w sprawie zmian w
podziale Gminy Jasło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r.
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych
funkcjonujących na terenie Gminy Jasło
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r.
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło
w 2015 r.
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r.
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i nadania mu Statutu
04.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się