Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr X/46/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/46/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia radzie Gminy
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/45/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/45/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w
Szebniach na prace konserwatorskie
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/44/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/44/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.
Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Jasło zmieniająca uchwałę
Nr VII/34/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.
Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jasło na rok 2015
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.
Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych
straży pożarnych
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.
Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Jasło w sprawie "Budowa
chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w
ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów)-Łaski-Glinik
Nowy"
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.
Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie zadania pn. "Opracowanie
projektu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1850R
Jasło-ŁajsceZręcin na odcinku od Pani Maczugi w kier.
Czeluśnicy w miejscowości Wolica"
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Trzcinicy
05.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się