Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/66/2015 uchylająca Uchwałę Nr VIII/38/2015 na
zadanie pn. Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej
Nr 1850R Jasło-Łajsce -Zręcin
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/65/2015 zmieniająca uchwałę Nr XLI/289/2013 w
sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso o.płaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Jasło zmieniająca uchwałę
Nr VII/34/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej -
inwestycyjnej
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej -
inwestycyjnej
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji
informacji o kandydatach na ławników
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jasło
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym
na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 113358R Szebnie
Sadebrza w miejscowości Szebnie
09.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się