Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Podkarpackiego
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/105/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
współdziałanie Gminy Jasło z gminami(...) w zakresie
inwestycji realizowanych w sąsiedztwie infrastruktury
kolejowej(...)
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we
wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we
wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/101/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych(...)
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r
Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Jasło w sprawie uchwalenia
"Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2016 rok"
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków na rok 2016
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok
2016
09.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się